HEM l PROFIL l VERKSAMHETSOMRÅDEN l SVERIGE l PARTNER l KONTAKT l LEGAL NOTICE

 

AENEAS partner har ett brett kontaktnät i Tyskland och Sverige, talar svenska och
är väl förtrodda med såväl tysk som svensk företagskultur. På så sätt kan olikheter
värderas och hanteras på bästa sätt. Om Du planerar en transaktion mellan
Tyskland - Sverige eller Sverige - Tyskland, kan AENEAS vara rätt partner.

AENEAS är konsult och rådgivare mellan köpare och säljare. I ett initialskede erbjuder
AENEAS scanning av partners genom ett internationellt nätverk för att kunna
identifiera rätt företag för strategiskt förvärv eller försäljning.

Avgörande för en framgångsrik M&A process är en effektiv kommunikation och ett väl
fungerande samarbete mellan samtliga partner. AENEAS erbjuder att ta en ledande
roll i denna process och att tillhandahålla rätt experter. Vilket är av avgörande
betydelse, i synnerhet vid olika företagskulturer när de behöver harmoniseras och
integreras på ett konstruktivt sätt .