HEM l PROFIL l VERKSAMHETSOMRÅDEN l SVERIGE l PARTNER l KONTAKT l LEGAL NOTICE

 

SVERIGE - TYSKLAND

Det svenska
näringslivet skiljer sig i många avseende från det tyska. I Sverige är man
betydligt mer van vid bolagsförändringar, sammanslagningar, uppköp och försäljning
av företag jämfört med i Tyskland. Detta förklarar varför svenska företagsförvärv i
Tyskland varit dominerande de senaste 20 åren. Som en konsekvens av globaliseringen
är mindre och medelstora tyska företag nu mer flexibla och intresserade av
internationella affärer.

Sedan över 20 år har AENEAS partners byggtupp ett nätverk av kontakter i skilda
olika branscher och kan ge Dig som kund tillgång till värdefulla kontakter i Tyskland
och i Sverige. Vi känner till de kulturella olikheterna och har erfarenheten att hantera
dessa.

Svenska och tysktalande AENEAS partners finns i Tyskland och i Sverige vilket
möjliggör ett effektivt och snabbt samarbete över de kulturella skillnaderna.